Privacy Verklaring

Théam BVBA verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde te geven, te verkopen of af te staan aan derden en uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken voor commerciële of promotionele acties, met uitzondering van de entiteiten die onderdeel zijn van indio BVBA.

Théam BVBA respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op Théam BVBA ter consultatie, wijziging of verwijdering. Indien u niet wenst gecontacteerd te worden voor commerciële of publicitaire acties door Théam BVBA kan u een brief schrijven met uw beslissing naar het volgende adres: indio BVBA, Werkhuizenkaai 112, Nevengebouw Bureau 115, 1000 Brussel, België.

Uw persoonlijke gegevens worden door Théam BVBA gebruikt in het kader van de bevestiging, facturatie en levering van uw bestelling. Bij het aanmaken en beheren van uw gebruikersprofiel bent u ten allen tijde verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens.

In geval van fouten in de adres- facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan Théam BVBA in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (met betrekking tot levering of berichtgeving). Tevens bent u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord aan dit gebruikersprofiel gekoppeld.

Onder 18 jaar kan deze website enkel gebruikt worden mits toestemming van ouder of voogd.