Algemene voorwaarden

BETALING:
De betaling van het gehuurde materiaal gebeurt contant bij levering of afhaling. Al onze prijzen zijn inclusief BTW.

WAARBORG, SCHADE EN/OF BOETE:
Wij rekenen geen waarborg, maar vertrouwen hiervoor op de eerlijkheid van de huurder. De kastelen dienen teruggebracht te worden in de zelfde staat als U ze meekrijgt. Dit houd in dat de springkastelen netjes opgerold en droog worden binnen gebracht zoals omgeschreven in onze handleiding, waarvan U een exemplaar van ons ontvangen heeft. Indien u het gehuurde materiaal niet binnen de afgesproken tijd terugbrengt, dan zal er een boete aangerekend worden van 15% per uur of aangebroken uur. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode, eventuele schade tijdens de verhuurperiode dient direct aan de verhuurder gemeld te worden. Bij vaststelling van schade moet deze door de huurder of zijn verzekering betaald worden. Indien het gehuurde materiaal door de huurder zelf is opgehaald en/of teruggebracht zal de eventuele schade binnen de 48 uur aan de huurder worden gemeld. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van de attractie, of onderdelen ervan, de kosten voor vervangen op zich nemen.

VERANTWOORDELIJKHEID:
Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is. Indien U tijdens het opzetten merkt dat er enige schade aan het gehuurde materiaal is dan moet dit ONMIDDELLIJK aan ons gemeld worden. De huurder is aansprakelijk voor alle gebeurlijke ongevallen. Tevens is Théam bvba NIET verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en niet verantwoordelijk voor de schade aan de gebruiker en diens eigendommen en aan derde die het gevolg is van een gebrek in de verhuurde zaak of van een verkeerd gebruik van de verhuurde zaak. Gebruik van de attractie mag enkel onder permanent toezicht van een volwassenen.

WAT MOET IK VOORZIEN?
Elektriciteit spanning 230V en een stroomsterkte van 10 A per motor. Er moet zich een voeding (stopcontact) bevinden binnen de 10m. Zorg voor een goede doorgang naar de plaats en voorzie 1 meter langs elke zijde. Voorzie 2 meter aan de kant waar de motor dient aangesloten te worden.

OPBOUW EN AFBRAAK:
Bij de opbouw en afbraak van onze attracties dient er minstens 1 volwassen persoon bij de huurder aanwezig te zijn om een handje toe te steken.

LEVERING VOORWAARDEN:
Bij een levering stopt een verhuurdag om 20u00. De kans bestaat dus dat we het kasteel vanaf 20u00 komen ophalen.