Voorwaarden en conditites

WAARBORG, SCHADE EN/OF BOETE

Per afgehaalde attractie wordt er een waarborg van 10 € aangerekend. Deze waarborg wordt niet terugbetaald als de gehuurde attractie niet wordt teruggebracht in dezelfde staat als U ze heeft afgehaald. Dit houd in dat de springkastelen netjes opgerold en droog worden binnen gebracht zoals omgeschreven in onze handleiding, waarvan U een exemplaar van ons ontvangen heeft. De waarborg wordt ook niet terugbetaald indien de attractie niet op het afgesproken tijdstip terug in ons bezit is. Er zal dan tevens een boete worden aangerekend van 15% per uur of aangebroken uur. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode, eventuele schade tijdens de verhuurperiode dient direct aan de verhuurder gemeld te worden. Bij vaststelling van schade moet deze door de huurder of zijn verzekering betaald worden. Indien het gehuurde materiaal door de huurder zelf is opgehaald en/of terug gebracht zal de eventuele schade binnen de 48 uur aan de huurder worden gemeld. De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van de attractie, of onderdelen ervan, de kosten voor vervangen op zich nemen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is. Indien U tijdens het opzetten merkt dat er enige schade aan het gehuurde materiaal is dan moet dit ONMIDDELLIJK aan ons gemeld worden. De huurder is aansprakelijk voor alle gebeurlijke ongevallen. Tevens is Théam bvba NIET verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en niet verantwoordelijk voor de schade aan de gebruiker en diens eigendommen en aan derde die het gevolg is van een gebrek in de verhuurde zaak of van een verkeerd gebruik van de verhuurde zaak. Gebruik van de attractie mag enkel onder permanent toezicht van een volwassenen.